Szkolenie Coolux

W czasie szkolenia z media serwerów przekazujemy wiedzę o możliwościach urządzeń, obsłudze i sposobie programowania. Jeden z najpopularniejszych systemów na rynku posiada firma Coolux. System składa się z aplikacji instalowanych na PC - Pandoras Box Manager, Pandoras Box Player - oraz zintegrowanego z dedykowanym sprzętem Pandoras Box Server. Każde urządzenie może działać samodzielnie, lub być elementem sieci. Połączenie poszczególnych części odbywa się poprzez Ethernet. Wymaganą przy obsłudze wiedzę teoretyczną uczestnicy zdobędą podczas naszych szkoleń.

Ważnym elementem szkolenia jest część praktyczna do której przywiązujemy bardzo dużą wagę. Uczestnicy kursów mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, co pozwala na utrwalenie zdobytych w trakcie szkolenia wiadomości oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów obsługi sprzętu w sytuacjach zbliżonych do realnej pracy. Na życzenie program szkoleń możemy dostosować do indywidualnych potrzeb uczestników.