Szkolenia grandMA2

Podczas szkoleń grandMA2 staramy się przekazać naszą wiedzę najlepiej jak potrafimy. Jest to szczególnie ważne w przypadku nauki obsługi konsolet. Nasi trenerzy są doświadczonymi operatorami, przekazują wiedzę w oparciu o doświadczenia w branży oświetleniowej. Szkolenia są podzielone poziomy tematyczne i prezentowane szczegółowo podczas spotkań. Dla komfortu uczestników i uzyskania najlepszych efektów, organizujemy grupy o maksymalnej wielkości 12 osób.

Koncepcja warsztatów

Dla lepszego zobrazowania koncepcja szkoleń jest przedstawiona na rysunku poniżej.