Szkolenia Compulite

Podczas szkoleń Compulite przekazujemy wiedzę na temat obsługi i programowania systemów sterowania oświetleniem scenicznym firmy Compulite. Aktualnie najpopularniejszy system tej firmy to Vector. W jego skład wchodzą: konsolety oświetleniowe, zdalne bezprzewodowe sterowanie konsoletami, konwertery sygnału Ethernet-DMX, regulatory napięcia. Wszystkie urządzenia systemu komunikują się poprzez sieć Ethernet.

Wymaganą przy obsłudze wiedzę teoretyczną uczestnicy zdobędą podczas naszych szkoleń. Ważnym elementem szkolenia jest część praktyczna do której przywiązujemy bardzo dużą wagę. Uczestnicy kursów mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, co pozwala na utrwalenie zdobytych w trakcie szkolenia wiadomości oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów obsługi sprzętu w sytuacjach zbliżonych do realnej pracy. Na życzenie program szkoleń możemy dostosować do indywidualnych potrzeb uczestników.

Compulite - dostępne tematy