Podstawy Oświetlenia Scenicznego "Czego nie widać"

29 - 30 października 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 października 2019 r.

Termin: (2 dni) 29-30 października 2019r. w godzinach 9:00 – 17:00 (9:00 - 9:15 recepcja)

Miejsce:
Siedziba LTT
ul. Bakalarska 17
02-212 Warszawa


W programie przewidziane są:

Ilość i rezerwacja miejsc: Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wypełniając formularz znajdujący się obok (jeden formularz dla jednego uczestnika). Ilość miejsc jest ograniczona, o rezerwacji decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. .

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub mailowo. LTT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

Koszt szkolenia: dla jednego uczestnika to 599,- zł netto (736,77 zł brutto) (dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie na własny koszt)

Do zobaczenia!

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na szkolenia@ltt.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października 2019

Imię uczestnika

Nazwisko uczestnika

Nazwa firmy, organizacji lub instytucji, w której zatrudniony jest uczestnik

Numer Identyfikacji Podatkowej

Oświadczam że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LTT Sp. zo.o. moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).